A Radnóti Miklós Emlékbizottság és Irodalmi Társaság tevékenysége

 

A Radnóti Miklós Emlékbizottság 1971-ben jött létre Győr szabad királyi várossá válásának 700. évfordulóján. Célja a mártír költő emlékének ápolásán túl a kortárs magyar költészet támogatása, népszerűsítése, megyénk irodalmi múltjának kutatása, hagyományainak ápolása, az irodalmi alkotók munkájának segítése.
E célok megvalósítása érdekében létrehozta a Költészeti Biennále intézményét, az Országos Felnőtt Amatőr Vers-, és Prózamondó Versenyt és Radnóti–díjat alapított. E díjat szakmai kuratórium döntése alapján minden második évben egy költő kaphatja életművének elismeréseként, egy költő pedig – pályakezdőként – költői munkásságáért. Ugyancsak Radnóti-díjban részesül minden második évben három fő versmondó, akik a különböző országos versenyek győzteseiként a legjobbaknak bizonyultak a „versenyek versenyén”; Győrött. Radnóti-díjban részesül továbbá két fő felkészítő tanár is, akik az amatőr versmondók felkészítése révén végeznek rendkívül fontos irodalomnépszerűsítő munkát.

A Radnóti Miklós Emlékbizottság megalakulása után egy évtizeddel irodalmi társasággá alakult, amely mindennapi munkájában is változást eredményezett. Bekapcsolódott a könyv ünnepeinek szervezésébe, irodalmi múltunk kutatásába kezdett, kiadványokat jelentetett meg, tudományos konferenciákat szervezett, tapasztalatcsere látogatásokat tett határainkon túli magyar irodalmi műhelyekhez, és létrehozta az Irodalmi Hét rendezvénysorozatot, amelynek keretében minden évben rendhagyó irodalomórákat, könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, versmondó versenyeket szervez, továbbá koszorúzásokkal egybekötött megemlékezéseket tart megyénk irodalmi emlékhelyein az adott környezet közigazgatási és oktatási intézményei közreműködésével. Immár 26. éve minden évben megrendezi a Nemzetközi Anyanyelvi Tábort, amelyben évenként 40 fő felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági magyar anyanyelvű középiskolás diák vesz részt.

Névadónkról; Radnóti Miklósról minden évben megemlékezünk születésnapja alkalmából és minden év novemberében megkoszorúzzuk emlékhelyét a róla elnevezett versmondó verseny résztvevőinek közreműködésével. Jubileumi évfordulókon pedig nagyszabású ünnepséget szervezünk, miként tettük azt halálának 50. évfordulóján, s tesszük ezt most; születésének centenáriumán.

Úgy véljük, hogy a Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság e meglehetősen szerteágazó több évtizedes irodalompártoló és népszerűsítő tevékenységével eredményesen szolgálja az egyetemes irodalom ügyét, ugyanakkor városunk, megyénk kultúrát támogató jó hírét is öregbíti a Kárpát-medencében.


 

A Radnóti Miklós Emlékbizottság és Irodalmi Társaság vezetősége:

 Szabó József

az Egyesület elnökeBorbély János

az Egyesület titkára

Bana József, Morvai Gyula, Pátkai Tivadar, Pusztai Zoltán, Villányi László
elnökségi tagok


 

A Radnóti Miklós Emlékbizottság és Irodalmi Társaság Alapszabálya (.pdf)

(A dokumentum megtekintéséhez Adobe Reader szükséges, amit innen tölthet le!)Letölthető belépési nyilatkozat (.doc)