Anyanyelvi Tábor

A Nemzetközi Anyanyelvi Tábor eddigi 27 évének képeit a FOTÓK menüpont alatt tekintheti meg!


XXX. Nemzetközi Anyanyelvi Olvasótábor
Győr, Szt.László Katolikus Szakkollégium ( Damjanich u. 58.)
2013. július 29 - augusztus 7.

07.29. hétfő:               
Érkezés, szállásfoglalás a délelőtti órákban, ebéd.
15.00-16.30: Bemutatkozás, ismerkedés.
17.00-18.00: A tábor megnyitása ( Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára)

07.30. kedd:               
9.00-12.00: Győr város kultúrtörténeti emlékei ( Városismereti séta dr. Kőrös Erzsébet vezetésével )
15.00-16.30: Magyarságunk 1100 éve ( Dr. Tomka Péter régész)
16.30-18.00 : Az ifjúság esélyei az egyesült Európában.
(Bauer Edit, a Felvidék  Európa parlamenti képviselője)         

07.31. szerda   :          
9.00-10.30:  Ünnepek és hétköznapok.
( Perger Gyula néprajzkutató, múzeumigazgató )
10.30-12.00: Népünk humora.           
(Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna etnográfus)
15.00-17.00: Anyanyelvünk szerepe a magyarságtudat erősítésének szolgálatában, a magyarság népdalai
( Dr. Barsi Ernő néprajzkutató )
17.00-18.00: Rábaközi csúfolók. ( Balázs Lívia tanár, etnográfus )
20.00 : A magyarság táncai (Kakuk János koreográfus)

08.01. csütörtök:        
Egész napos kirándulás:
Veszprém, Balaton

08.02. péntek:             
9.00-10.30: Az anyanyelvről játékosan ( Horváth Ferenc népművelő )
10.30-12.00: Irodalmi emlékhelyek a Felvidéken 
(Baksa Péter tanár, Baksa Péterné tanár )
15.00-18.00: Kirándulás Dunaszegre.
Zenei anyanyelvünk
(Kozma László zenekar vezető, tanár)
Közreműködik a Rezeda Népzenei Együttes

08.03. szombat:          
09.00-12.00: Manuális foglalkozás ( Vezetik: Czank Ervinné és Szabó Józsefné tanárok )
15.00-16.30: A 100 éves Örkény István és Győr.
( Baksa Péter tanár, Baksa Péterné tanár )
16.30-18.00: Vetélkedő Örkény Istvánról az előadás alapján
( Vezeti : Baksa Péter tanár )
16.30-18.00: Szerkesztett zenés irodalmi műsor a Barangoló Művészeti Együttes előadásában

08.04. vasárnap:         
Egész napos kirándulás;  Emlékezés a legnagyobb magyarra Nagycenk - Sopron - Fertőrákos, Fertőd
Vezeti: R. Szabó Lajos  tanár

08.05. hétfő:               
9.00-9.45 : Magyarok Kárpátalján (Katona Berta tanár, Nagydobrony)
9.45-10.30: Magyarok Erdélyben ( Gergely András tanár, Csíkszereda)
10.30-11.15: Magyarok a Délvidéken ( Barna Helga tanár, Ada )
11.15-12.00: Magyarok a Felvidéken (Lázok Attila tanár, Dunaszerdahely)  
15.00-16.30 Az emigráció magyar irodalma ( Gülch Csaba költő, újságíró )
16.30-18.00 A Benesi Dekrétumok hatása a felvidéki magyarokra ( Néma Sándor levéltáros, a Megyei Levéltár igazgatója)

08.06. kedd                
9.00-12.00 Kerekasztal beszélgetés a 30 éves Nemzetközi Anyanyelvi Tábor eredményeiről, hasznáról a szervezésben közreműködők és a sajtó képviselőinek  részvételével
15.00-18.00: Felkészülés a búcsúestre.
20.00: Búcsúest.

08.07. szerda:             
Reggeli után hazautazás

( A programváltoztatás jogát - az előadók esetleges igényeihez igazodva - fenntartjuk!)

Győr, 2012. 10. 08.


XXVIII. Nemzetközi Anyanyelvi Tábor
Győr, Szt. László Katolikus Szakkollégium (Damjanich u. 58.)
2011. augusztus 1-10.

 08.01.
 hétfő:

Érkezés, szállásfoglalás a délelőtti órákban, ebéd.

 15.00-16.30:

Bemutatkozás, ismerkedés (vezeti: Gál Sándor Szabolcs Csíkszereda)

 17.00-18.00:

A tábor megnyitása (dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség  elnöke)

 20.00:

István a király című film vetítése

 08.02.  kedd:   
  9.00-11.00:

Győr város kultúrtörténeti emlékei (Városismereti séta J. Kovács  Andrea vezetésével)

  11.00-12.00:

Találkozás Győr város vezetőivel

  15.00-18.00:

Pannonhalmi kirándulás, a bencés apátság megtekintése.

  20.00:

Filmvetítés (1100 éve Európa közepén)

 08.03.  szerda:
  10.00-12.00:

Magyarságunk 1100 éve (Dr. Tomka Péter régész)

  14.00-16.00:

Néphagyományaink szerepe a magyarságtudat erősítésének  szolgálatában, a magyarság népdalai
(dr. Barsi Ernő néprajzkutató)

  16.00-18.00:

Népünk hiedelemvilága (Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna etnográfus)

  20.00:

Szabad program

 08.04.  csütörtök:
 

Egész napos kirándulás:
Veszprém,Tihany, Paloznak

 08.05  péntek:  
  9.00-10.30:

Nyelvi játékok (Horváth Ferenc népművelő)

  10.30-12.00:

Kommunikáció a magyarság jó híréért ( Juhász Judit, a Katolikus Rádió vezérigazgató helyettese

  14.30-18.00:

Kirándulás Dunaszegre ("Zenei anyanyelvünk" címmel Kozma  László előadása és hangszer bemutatója a dunaszegi Rezeda  Népzenei Együttes közreműködésével)

  20.00:

A magyarság táncai (Kakuk János koreográfus)

 08.06  szombat:
  09.00-12.00:

Manuális foglalkozás (Vezetik: Czank Ervinné és Szabó Józsefné  tanárok)

  15.00-16.30:

Mikes Kelemen és rodostói levelei (Baksa Péter tanár )

  16.30-18.00:

Szerkesztett zenés irodalmi műsor a Barangoló Művészeti  Együttes előadásában

  20.00:

szabad program

 08.07  vasárnap:
  9.00-9.45:

Magyarok Kárpátalján (Orosz Kálmán tanár, Szalóka)

  9.45-10.30:

Magyarok Erdélyben (Gergely András tanár, Csíkszereda)

  10.30-11.15:

Magyarok a Felvidéken (Lázok Attila tanár, Dunaszerdahely)

  11.15-12.00:

Magyarok a Délvidéken (Mák Erika tanár, Zenta)

  15.00-18.00:

Szabad program, élményfürdő

 08.08.  hétfő:
 

Egésznapos kirándulás Nagycenk-Sopron-Fertőd útvonalon
Vezeti: R, Szabó Lajos tanár

 08.09.  kedd:
  9.00-10.30:

Rábaközi falucsúfolók ( Balázs Lívia etnográfus )

  10.30-12.00:

Rákóczi Ferenc és szabadságharca (R.Szabó Lajos tanár)

  16.30-18.00:

Vetélkedő Mikes Kelemen emlékére (Vezeti: Baksa Péter tanár)  

  20.00:

Búcsúest

 08.10.  szerda:
 

Reggeli után hazautazás

(A programváltoztatás jogát - az előadók esetleges igényeihez igazodva - fenntartjuk!)

 Győr, 2011.01.18.

 


BESZÁMOLÓ
A XXVII. Nemzetközi Anyanyelvi Tábor munkájáról

 

A sorrendben 27. táborunkat ezúttal 2010. augusztus 2 és augusztus 12 között rendeztük meg Győrött, a Szt. László Katolikus Kollégiumban. A táborban immár hagyományosan; kárpátaljai, erdélyi, felvidéki és vajdasági középiskolás diákok vettek részt 40 fővel. Hozzájuk csatlakozott 3fő a Győr környéki Dunaszegről, valamint a 7 fős táborvezetőség, így 50 fővel szerveztük a tíznapos tábort.
Táborunkat ezúttal is dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke nyitotta meg, aki - egyebek mellett - hangsúlyozottan szólt a szövetség ifjúság körében végzett missziójáról, majd Csáky Csongor ifjúsági titkár tájékoztatta a résztvevőket a szövetség által szervezett hasonló jellegű táborok munkájáról, és ajándékokat adott át a táborozóknak.

Tábori programunk gerincét -  a 26 év hagyományaihoz híven - ezúttal is a magyar történelem sorsfordító eseményei, a magyar nép hagyományai, kultúrtörténeti emlékei, anyanyelvünk és irodalmunk alkották, de igyekeztünk bemutatni a mai Magyarország büszkeségre okot adó értékeit is.

 A honfoglalás korának eseményeit a legújabb kutatások eredményeit is felmutatva dr. Tomka Péter régész tárta a résztvevők elé, a reformkorról illetve a 150 éve meghalt Gróf Széchenyi Istvánról R. Szabó Lajos tanár emlékezett meg, majd a Magyarországot megcsonkító trianoni békeszerződés traumáját segített feldolgozni – tárgyilagos érveivel, magyarázatával – Áldozó István történész..

A néphagyományaink magyarságtudatot erősítő szerepéről a 90. születésnapját ez évben ünneplő dr. Barsi Ernő néprajzkutató beszélt rendkívül szuggesztíven, aminek hatását szép hegedű játékával tovább fokozta. A magyar nép hiedelemvilágáról dr. Lanczendorfer Zsuzsanna etnográfus tartott lebilincselő előadást, majd a kisalföldi falucsúfolókról hallgathattak érdekes előadást Perger Gyula néprajzkutatótól. A magyarság táncait – a résztvevők cselekvő közreműködésével – Kakuk János koreográfus mutatta be, a magyar népzenét – a dunaszegi Rezeda Népzenei Együttes fellépésével - Kozma László, az együttes vezetője igyekezett megkedveltetni,, míg a népi kismesterségek világába Czank Ervinné és Szabó Józsefné tanárok kalauzolták a résztvevőket, manuális készségüket is próbára téve.

Anyanyelvünk ápolásának programját immár hagyományosan a közkedvelt nyelvi játékok vezették be Horváth Ferenc népművelő vezetésével, amit a „Költők, írók vallomása az anyanyelvről” címmel kiscsoportos beszélgetések követtek.

Irodalmi programunk keretében a XIX-XX. század magyar regényirodalmáról, illetve a 100 éve elhunyt Mikszáth Kámán munkásságáról Baksa Péter tanár tartott előadást, majd két nappal később e témában egy izgalmas szellemi vetélkedőt szervezett a táborozók részvételével. Irodalmi blokkunkat a legszebb magyar versek megzenésített előadásával a Barangoló Művészeti Együttes tette élményszerűbbé.

Arra is igyekeztünk gondot fordítani, hogy a résztvevők jobban megismerhessék egymás életét, szűkebb otthoni közösségük sajátosságait, így „Magyarok Kárpátalján, Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken” címmel az egyes csoportok bemutatkoztak egymásnak, kiegészítve a mindennapok társalgásai során szerzett ismereteiket.
Örömünkre ez évben három jeles vendéget is köszönthettünk a megyénken kívüli térségből. Elsőként Rókusfalvy Pál professzort, aki a közösségépítés fontosságáról, módszereiről tartott élményszerű előadást, majd Juhász Judit asszonyt, a Katolikus Rádió vezérigazgató helyettesét, aki a magyarság jó hírét terjesztő kommunikáció jelentőségéről, metódusairól beszélt a fiataloknak. Végezetül örömmel üdvözölhettük táborunkban Bauer Edit asszonyt, az Európa Parlament felvidéki képviselőjét, aki megismertette a táborlakókkal az Európa Parlament munkáját, benne a saját szerepét, tevékenységét, hasznos tanácsokkal látta el a résztvevőket; miként tudnak bekapcsolódni a különböző európai projektekbe, pályázatokba, hol kereshetnek rá ezekre a lehetőségekre az interneten, s bíztatta is őket a sokirányú lehetőségek kihasználására. Előadását érdeklődéssel hallgatták a résztvevők és ezúton is köszönjük azt az erkölcsi és anyagi támogatást, amelyet táborunk eredményes munkájához nyújtott.

Kirándulásaink, amelyek az ismeretek bővítésén túl a kikapcsolódás lehetőségét is biztosították, Pannonhalmára, a Balatonra; Tihanyba, Paloznakra, a Szigetközbe; Dunaszegre illetve ezúttal Rév-Komáromba, Nagymegyerre és Kulcsodra irányultak, (ahol a Csemadok illetve Kulcsodon a helyi ifjúsági szervezet vendégei voltunk) és szinte minden vonatkozásban kielégítették várakozásainkat. Külön ki kell emelnem a kulcsodiak vendégszeretetét és kiváló közösségi munkáját, amellyel mind a fiatalok, mind a felnőttek elismerését kivívták.

Táborunk zárásaként felkeresett bennünket Kara Ákos, a megyei közgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő, aki tájékoztatta a résztvevőket Győr-Moson-Sopron megye határainkon túli kapcsolatairól, s e kapcsolatok ápolásának fontosságáról, továbbá az Országgyűlés azon döntéseiről, amelyek kedvezően érintik a határainkon túli nemzetrészeinket.

Beszámolónk összegzéseként megállapítható; ismét elértük a 26 éve változatlan célunkat, nevezetesen; a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok találkozhattak egymással az anyaországban, bővíthették ismereteiket a magyarság történelméről, hagyományairól, irodalmáról, zenéjéről, fejleszthették anyanyelvi jártasságukat, megismerhették egymás életét és a mai Magyarország eredményeit, megoldandó feladatait egyaránt. Ugyanakkor – főként a helyi tömegkommunikációs eszközök jóvoltából – környezetünk is tájékozódhatott a határainkon túli magyarok életéről és nem utolsó sorban a táborszervezők több évtizedes munkájáról, amellyel sikeresen járultak hozzá a résztvevők nemzettudatának erősítéséhez.

Táborunk működését ezúttal az  Európa Parlament és képviselője; Bauer Edit asszony, az Anyanyelvápolók Szövetsége, a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Alapítvány , Győr Város Önkormányzata, Kara Ákos megyei alelnök, a Győri Hőszolgáltató Kft, „A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány” , a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya és a Rákóczi Szövetség támogatta, amiért ezúton is köszönetet mondok a résztvevők nevében.

            

Győr, 2010. augusztus 16.

 

                                                                                  Szabó József - alapító táborszervező

 


A Nemzetközi Anyanyelvi Tábor promóciós kiadványa
(.pdf formátum)

(A pdf dokumentumok megtekintéséhez Adobe Reader szükséges,
amit innen tölthet le!)